info@kinderopvangbuitengewoon.nl

Kwaliteit

Aandacht, Avontuur en knus op de boerderij!

Kwaliteit

Kwaliteit

Kinderopvang Buitengewoon voldoet aan alle wettelijke eisen. Het volledige gebouw, de inrichting en ons beleid zijn in samenwerking met en onder toezicht van GGD en coöperatie Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) tot stand gekomen.

De opvang wordt elk jaar aangekondigd of onaangekondigd gecontroleerd op kwaliteit.

Kinderopvang Buitengewoon is aangesloten bij het landelijk netwerk ‘Verenigde Agrarische Kinderopvang’ (VAK). De coöperatie biedt ondersteuning bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op een agrarisch bedrijf. Het VAK biedt agrarische ondernemers, advies, training, begeleiding en ondersteuning, onderling contact en een uitgebreid kwaliteitsysteem.

Daarnaast bieden zij de ‘VAK-formule’. Een groene werkwijze en visie op pedagogiek die bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen. Het groene accent is speciaal voor de VAK kinderopvang ontwikkeld en gaat in op de belevingswereld van de kinderen op een agrarische kinderopvang.

Voor meer informatie over de VAK: www.agrarischekinderopvang.nl

Kinderen halen veel plezier uit het klimmen, klauteren, rennen en ontdekken van de natuur. Echter biedt de natuur meer dan alleen maar plezier. Door te spelen, ervaren, voelen, ruiken en proeven leren kinderen belangrijke lessen in het leven. Het pedagogisch beleid is er op gericht om de kinderen te ondersteunen in zowel een gezonde emotionele, sociale en persoonlijke ontwikkeling en hen maximaal te laten profiteren van alles wat de natuur en de boerderij te bieden heeft.

Naast een uitdagende omgeving zijn wij een huiselijke plek waar kinderen iedere dag kunnen genieten van rust, ruimte, positieve aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid.

 • Emotioneel
  Over een wiebelige balk lopen of je hand in de bek van een kalfje stoppen kunnen momenten zijn van persoonlijke overwinning en groei. Er worden angsten en onzekerheden overwonnen en het kind krijgt een gevoel van zelfvertrouwen: “Ik kan het!”.
 • Sociaal
  Buitenactiviteiten stimuleren tot samenwerking en samenspel. Voor het tillen van een zware tak heb je soms hulp nodig van een ander om je doel te bereiken. Hieruit ontstaat gevarieerd samenspel met overlegmomenten, constructieve en speelse ontdekkingen en geeft het geheel veel plezier.
 • Persoonlijk
  Binnen de agrarische kinderopvang krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. We volgen het tempo van uw kind. Door te ervaren leren kinderen eigen grenzen en interesses kennen. Dagelijks kijken we naar de behoeftes van uw kind en sluiten hierop aan door middel van een persoonlijke benadering en activiteiten die aansluiten bij zijn of haar interesses en ontwikkeling.
 • Normen en waarden
  In de dagelijkse omgang met (speel)materiaal, de natuur, de planten en dieren, leren kinderen wat normen en waarden zijn. Door positieve bevestiging van medewerkers leren kinderen welk gedrag acceptabel is. Wanneer een kind een grens overgaat in de omgang met anderen, dieren, natuur of materialen zal de pedagogisch medewerker aan het kind aangeven dat zij een grens zijn overgegaan.

 

Voor onze uitgebreide visie op groene pedagogiek verwijzen we u graag door naar bijgaande brief.

Visie op Groen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen zich, in regelmatig contact met natuur en natuurlijke elementen, gezonder en evenwichtiger kunnen ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in een meer verstedelijkte omgeving.

In het kort noemen we hier een aantal belangrijke onderzoeksuitkomsten* :

 • Boerderijstof beschermt tegen astma en allergieën.
  Kinderen die opgroeien op een veehouderij zijn beter beschermd tegen astma en allergieën. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent (UGent).
 • Natuur stimuleert een optimale ontwikkeling van kinderen.
  Kinderen hebben er baat bij om regelmatig direct contact te hebben met gevarieerde natuur. De mogelijkheden om vrijuit te spelen en te leren zijn voor zowel de motorische, sociale, persoonlijke en emotionele ontwikkeling van groot belang.
 • Natuur zorgt voor herstel van stress en aandachtsmoeheid.
  kinderen herstellen sneller van stress wanneer zij voldoende groen in hun dagelijkse omgeving hebben.

* Hassink, Jan. Gezond door landbouw en groen, de betekenis van landbouw en groen voor de gezondheid van de stedelijke samenleving. Koninklijke Van Gorcum, 2006

In haar voedingsbeleid gaat kinderopvang Buitengewoon voor pure, gezonde voeding. Onder gezonde voeding verstaan wij onbewerkte producten en dranken. In de opvang staan volkoren brood, groente, fruit (indien mogelijk uit eigen moestuin), zuivel, water en thee dagelijks op het menu.

De natuur zorgt letterlijk voor energie. De kinderopvang wordt volledig voorzien van energie door zonnepanelen gemonteerd op het dak van het pand. Ook via het gebruik van schone energie proberen wij ons steentje bij te dragen aan de wereld van morgen.

Kinderopvang Buitengewoon voldoet aan alle eisen van de kinderopvang. Door te werken volgens de richtlijnen van de VAK voldoen wij aan alle wettelijke eisen. Daarnaast krijgen we jaarlijks inspectie van de GGD.

 • GGD
  De GGD komt elk jaar steekproefsgewijs op inspectie om de opvang te controleren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Inspectierapporten van GGD zijn voor u inzichtelijk en in te zien via de volgende 2 links.
  Inspectierapporten BSO
  Inspectierapporten KDV
 • Hygiëne
  Binnen de kinderopvang maken wij gebruik van een uitgebreid hygiëne plan gebaseerd op de richtlijnen van de GGD. In het plan staan onder andere regels en voorwaarden op het gebied van schoonmaak, persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid en de omgang met dieren. Dagelijks worden controlelijsten met betrekking tot deze onderwerpen met zorg ingevuld en gecontroleerd. Ook de boerderij is hygiëne een belangrijk thema. De boerderij en haar beesten worden op frequente basis geïnspecteerd door dierenarts en gezondheidsdienst. 
 • EHBO en BHV
  In het gebouw zijn brandblusmiddelen (blusdekens, brandhaspels en brandblussers) en EHBO middelen aanwezig. Conform wetgeving zijn er tijdens werkuren altijd voldoende EHBO’ers en BHV’ers aanwezig. Daarnaast krijgen wij elk jaar inspectie van de brandweer en word er twee keer per jaar een brandoefening georganiseerd.
 • Inrichting
  Bij de bouw van de kinderopvang is er rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving. Al het meubilair voldoet aan de laatste wettelijke eisen, er is gebruik gemaakt van veiligheidsglas en het gebouw is voorzien van een volledig nieuw ventilatiesysteem. Ook de buitenruimte is ingericht met veilige speeltoestellen of speelaanleidingen. De buitenruimte is omheind met veilig en gekeurd hekwerk.
 • Regels en afspraken
  Samen maken en houden we het veilig. Om dit te bewerkstelligen zijn er voor zowel pedagogisch medewerkers, kinderen, ouders en boer afspraken gemaakt in het kader van de veiligheid en gezondheid. Deze afspraken zijn gebundeld tot het werkplan veiligheid en gezondheid en huisregels. Deze documenten zijn voor iedereen inzichtelijk en te vinden in de informatiemap gelegen in de centrale keuken.

Kinderopvang Buitengewoon gaat voor kwaliteit en professionaliteit. Desondanks kan het altijd zo zijn dat een met een verbeterpunt of klacht rond loopt. Er zijn verschillende manieren om uw verbeterpunt of klacht kenbaar te maken.

Allereerst kunt u terecht bij diegene waar de klacht betrekking op heeft. Wij moedigen het aan de klacht zoveel mogelijk direct te uiten, zodat problemen zoveel mogelijk direct kunnen worden opgelost. Gaat het om problemen op de groep waarover u liever eerst een gesprek heeft met de locatiemanager? Dan is dat uiteraard mogelijk.

Mocht u via eerder genoemde wegen geen oplossing of gehoor kunnen vinden voor uw klacht. Dan kunt u contact opnemen met de landelijk georganiseerde geschillencommissie.

Wanneer wij een klacht ontvangen, dan zullen we binnen 2 weken na het ontvangen van de klacht een afspraak maken om de klacht te bespreken. Binnen 4 weken na de bespreking van uw klacht, ontvangt u van ons een terugkoppeling over wat wij met uw klacht gedaan hebben en hoe wij hebben getracht uw klacht op te lossen.

Klik hier voor onze uitgebreide klachtenregeling.